باغ‌کست آینه تقدیم می‌کند

ما در کتابخوانی‌های موسسه فرهنگی هنری باغ‌آینه هر بار درباره موضوعی خاص ، کتاب می‌خوانیم . 

به تازگی با اتمام بعضی دوره‌ها، باغ‌آینه پادکستی را در تمام پادگیرها منتشر می‌کند. این باغ‌کست‌ها همچون کتابخوانی‌های باغ آینه با نام «دو واحد….» منتشر می‌شوند.

«دو واحد» به آن معناست که در میان واحدهای دانشگاهی و آموزشی، جای خالی بعضی درس‌های اساسی خالی‌ست همچون «دو واحد عشق» ، «دو واحد مرگ» ، « دو واحد معنای زندگی» و …

سبد خرید