مقاله تبریک سال ۱۳۹۹ باغ آینه در وبلاگ موسسه باغ آینه

تبریک سال ۱۳۹۹ باغ آینه

تبریک سال ۹۹ باغ آینه به نام خداوندگار باغ آینه نیز در سال نو، برای شما به ویژه اعضای وفادارش حال نو ، و بال نو آرزو می کند. باغ آینه امید دارد که هر روز سه دقیقه وقت داشته باشید برای ”  قدر دانی و سپاسگزاری “ سه دقیقه وقت بگذارید برای ” دعای …

تبریک سال ۱۳۹۹ باغ آینه ادامه »