پوستر دوره دف نوازی باغ آینه با آموزگار شیوا میرزایی

آموزش دف

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

با روح خــود بــدف …

  • آموزگار: شیوا میرزایی
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تیر ۱۳۹۷
  • مدت زمان هر جلسه: سی دقیقه
  • تعداد جلسات: ۴
سبد خرید