پوستر دوره دف نوازی باغ آینه با آموزگار شیوا میرزایی

آموزش دف

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

با روح خـــود بــــدف….

  • آموزگار: شیوا میرزایی
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: خرداد ۱۳۹۷
  • روز و ساعت: چهارشنبه‌ها، ساعت ۱۰ صبح
  • مدت زمان هر جلسه: نود و پنج دقیقه
  • تعداد جلسات: ۴
سبد خرید