پوستر دوره اسطوره های ایران با آموزگار زاگرس زند

اسطوره های ایرانی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

حقیقت همیشه زیبا نیست

زیبایی نیز همیشه با خود حقیقت را به همراه ندارد

اما در طول تاریخ در زمان هایی که حقیقت و زیبایی باهم همراه می شوند، اسطوره پدید می آید.

  • آموزگار : زاگرس زند
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تابستان و پاییز  1387
  • روز و ساعت : چهارشنبه ها ، ساعت 18 عصر
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات : 10
سبد خرید