نوروز

جشن بزرگ نوروز

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

نوروز بمانید

که ایّام شمایید.

  • به صرف کنسرت ، نقالی، شاهنامه خوانی ، پذیرایی و ....
  • تاریخ برگزاری : ۲۵ اسفند ۱۳۹۱
  • روز و ساعت : جمعه، ساعت ۱۷ تا ۲۰
سبد خرید