برای کمک به بچه های شین آباد

جشن خنده

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

به مناسبت روز جهانی خنده

به همراه

ورک شاپ گروهی نقاشی

تجربه آشپزی خلاق گروهی

جک و لوبیای سحرآمیز

بازارچه خیریه برای کمک به نازنین بچه های شین آباد

با حضور دلگرم کننده موسسه یوگای آرام

 

تاریخ : 13 دی ماه 1392

زمان : ساعت 15:30

سبد خرید