پوستر دوره حافظ خوانی با آموزگار رشید کاکاوند (1)

حافظ شناسی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • معلم : محمدجواد اعتمادی
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: بهار  1397
  • روز و ساعت : دوشنبه ها ، ساعت 17:30 عصر
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات : 4
سبد خرید