پوستر دوره حافظ خوانی با آموزگار رشید کاکاوند (1)

حافظ شناسی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

ما که بودیم؟

ما چگونه می‌اندیشیم؟

حافظ، حافظه‌ی ایرانیان است.

  • معلم: محمدجواد اعتمادی
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: بهار  ۱۳۹۷
  • روز و ساعت: دوشنبه‌ها، ساعت ۱۷:۳۰ عصر
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات: ۴
سبد خرید