پوستر دوره دف نوازی باغ آینه با آموزگار شیوا میرزایی

دف نوازی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • آموزگار : میعاد نیک فرجام
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تابستان و پاییز 1393
  • روز و ساعت : شنبه ها ، ساعت 17 عصر
  • مدت زمان هر جلسه: شصت دقیقه
  • تعداد جلسات : 4
سبد خرید