دور دنیا در هشتاد روز

دور دنیا در هشتاد روز

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

چه خبــــر در تمام دنیــــا؟

آیا دوستانی از تمام نقاط جهان داریــــم؟

اگر نداریم، چگونه این دوستها را پیدا کنیــــم؟

 

  • یکشنبه‌ها
  • ساعت ۱۸:۰۰
  • مدت زمان هر جلسه: شصت دقیقه
  • تعداد جلسات هر ترم : ۴
  • آنلاین
سبد خرید