پوستر کارگاه روانکاوی در ادبیات باغ آینه با آموزگار علیرضا دانش پژوه

روانکاوی در ادبیات

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

برداشت های لکان و فروید را چگونه میتوان در ادبیات یافت؟

با توجه به نظریه های روانکاوانه، چگونه میتوان شعر گفت؟

پرسش هایی این گونه در روزهای جمعه مورد بحث خواهند بود.

  • معلم: علیرضا دانش پژوه
  • تاريخ دوره: پاییز ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹
  • مدت زمان هر جلسه: ۲ ساعت
  • نحوه برگزاري : حضوری
  • ظرفيت هر کلاس : ۱۰نفر
سبد خرید