پوستر زمین مادر من است-برنامه پاکسازی طبیعت با کمک باغ‌آینه‌ای‌‌ها

زمین مادر من است

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

آنچه اصــل است

از دیده پنهــان است.

 

  • به صرف صبحانه و کوه‌نوردی
  • تاریخ : ۲ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۱
  • روز و ساعت : جمعه ، ساعت ۶ صبح
سبد خرید