پوستر دوره سنتور نوازی باغ آینه با آموزگار فرشاد صنعتی

سنتورنوازی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • آموزگار : فرشاد صنعتی
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تابستان 1387
  • روز و ساعت : پنجشنبه ها ، ساعت 15
  • مدت زمان هر جلسه: سی دقیقه
  • تعداد جلسات : 10
سبد خرید