پوستر دوره سهراب خوانی با آموزگار رشید کاکاوند

سهراب خوانی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

آخواندن تاریخ فرزندکشی در تاریخ ایران در مقابل تاریخ پدرکشی در ادبیات غرب، راه را برای دریافت بسیاری از حقیقت ها باز می کند.

  • آموزگار : رشید کاکاوند
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره:
  • روز و ساعت : شنبه ها ، ساعت 17 عصر
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات : 10
سبد خرید