پوستر دوره آموزش سه تار باغ آینه با آموزگار میثاق توتونی آذر (1)

سه تار نوازی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • استاد: میثاق توتونی آذر
  • زمان جلسات : 30 دقیقه
  • تعداد جلسات: 4

 

سبد خرید