پوستر دوره شاهنامه خوانی کودک باغ آینه با آموزگار پریسا سیمین مهر

شاهنامه خوانی کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

شـاهـکـار فـردوسـی بـرای کـودکـان فـارسـی‌زبـان جـهـان

  • مربی: پریسا سیمین‌مهر
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: مرداد ۱۳۹۸
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات: ۴
سبد خرید