پوستر دوره شاهنامه خوانی

شاهنامه خوانی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • آموزگار : توس نوذر
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: شهریور 1397
  • روز و ساعت : سه شنبه ها ، ساعت 17 عصر
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات : 4
سبد خرید