پوستر دوره غزلیات شمس باغ آینه با آموزگار محمدجواد اعتمادی (1)

غزلیات شمس

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

آیا کتاب اصلی مولانا مثنوی معنوی است یا غزلیات شمس؟

استاد: محمد جواد اعتمادی

تعداد جلسات: ۸ جلسه

سبد خرید