پوستر دوره قصه گویی و تئاتر کودک باغ آینه با آموزگار بهار طاهری

قصه گویی و تئاتر کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • مربی: بهار طاهری
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: بهار 1392
  • روز و ساعت : چهارشنبه ها ، ساعت 10 صبح
  • مدت زمان هر جلسه: شصت دقیقه
  • تعداد جلسات : 4
سبد خرید