پوستر دوره چرتکه کودک باغ آینه با آموزگار سمانه چمنی

چرتکه کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

«بـرانـدیـشـم آرم شـمـارش بـجـای»

  • مربی: سمانه چمنی
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: مرداد ۱۳۹۸
  • مدت زمان هر جلسه: شصت دقیقه
  • تعداد جلسات: ۴
سبد خرید