پوستر کارگاه استعداد یابی باغ آینه با آموزگار سعید شهبازمرادی

کارگاه استعدادیابی

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • با هدایت: سعید شهباز مرادی
  • تاريخ برگزاری : بهار 1392
    نحوه برگزاري : حضوری
    ظرفيت  : 30 نفر
سبد خرید