پوستر دوره کارگاه دوستی نوجوان با آموزگار خانم قنبرپور

کارگاه دوستی نوجوان

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • آموزگار : خانم قنبرپور
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تابستان 1389
  • روز و ساعت : دوشنبه ها ، ساعت 18 عصر
  • مدت زمان هر جلسه: شصتدقیقه
  • تعداد جلسات : 10
سبد خرید