پوستر دوره کارگاه تحلیل رفتار متقابل باغ آینه با آموزگار اسماعیل زیارتی

کارگاه روانشناختی تحلیل رفتار متقابل (TA)

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

چه کسانی در درون سر ما زندگی می کنند؟

  • با حضور متخصص: محمداسماعیل زیارتی
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تابستان 1388
  • روز و ساعت : سه شنبه ها ، ساعت 16:30 عصر
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات : 4
سبد خرید