پوستر دوره شاهنامه خوانی و قصه گویی کودک باغ آینه با آموزگار سپیده جعفری

کارگاه شاهنامه خوانی و قصه گویی کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

گـردشـی در حـمـاسـه‌هـا، حـکـایـات و افـسـانـه‌هـا

  • مربی: سپیده جعفری
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: اردیبهشت ۱۳۹۸
  • مدت زمان هر جلسه: صدوبیست دقیقه
سبد خرید