پوستر دوره کارگاه مادر و کودک باغ آینه با آموزگار نوشین مینایی فرد

کارگاه مادر و کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

نـگـاهـی نـو بـه اسـاسـی‌تـریـن پـیـونـد زنـدگـی

  • مربی: نوشین مینایی‌فرد
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: اردیبهشت ۱۳۹۸
  • روز و ساعت: یک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها، ساعت ۱۴
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات: ۸
سبد خرید