پوستر دوره کارگاه مادر و کودک باغ آینه

کارگاه مادر و کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

نـگـاهـی نـو بـه اسـاسـی‌تـریـن پـیـونـد زنـدگـی

  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: مهر ۱۳۹۶
  • مدت زمان هر جلسه: شصت دقیقه
  • تعداد جلسات: ۱۱
سبد خرید