پوستر دوره موسیقی کودک با آموزگار نیره عطایی

کارگاه موسیقی کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • مربی: نیره عطایی
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تابستان و پاییز 1390
  • روز و ساعت : شنبه ها ، ساعت 10 صبح
  • مدت زمان هر جلسه: سی دقیقه
  • تعداد جلسات : 4
سبد خرید