پوستر دوره موسیقی کودک با آموزگار نیره عطایی

کارگاه موسیقی کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

پـرواز روان با نـواهـا و نـغـمـه‌هـا

  • مربی: نیره عطایی
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: خرداد ۱۳۹۰
  • روز و ساعت: شنبه‌ها، ساعت ۱۰ صبح
  • مدت زمان هر جلسه: سی دقیقه
  • تعداد جلسات: ۴
سبد خرید