پوستر دوره نقاشی کودک با آموزگار مرجان بزرگمهر

کارگاه نقاشی کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

آفرینشگری را در کودکمان تقویت کنیم

  • مربی: مرجان بزرگمهر
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تیر ۱۳۸۸
  • تعداد جلسات: ۱۰
سبد خرید