پوستر دوره نقاشی کودک باغ آینه با آموزگار شهره شصتی

کارگاه نقاشی کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

آفرینشگری را در کودکمان تقویت کنیم

  • مربی: شهره شصتی
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: اسفند ۱۳۹۷
سبد خرید