پوستر دوره نقاشی کودک باغ آینه با آموزگار خانم آسمانه عطارد

کارگاه نقاشی کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

آفرینشگری را در کودکمان تقویت کنیم

  • مربی: آسمانه عطارد
  • نحوه برگزاری: حضوری (خصوصی)
  • تاریخ شروع دوره: مرداد ۱۳۹۸
  • روز و ساعت: دوشنبه، ساعت ۱۶
  • مدت زمان جلسه: ۱۵۰ دقیقه
  • تعداد جلسات: ۱
سبد خرید