پوستر دوره کارگاه کتابخوانی دو واحد زندگینامه باغ آینه با آموزگار سمیرا میرزایی

کارگاه کتابخوانی «دو واحد زندگینامه»

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

کـه بـودنـد و چـه کـردنـد؟

  • معلم راهنما: سمیرا میرزایی
  • نحوه برگزاری: آنلاین
  • تاریخ شروع دوره: تیرماه ۱۳۹۸
  • روز و ساعت: چهارشنبه‌ها، ساعت ۱۸
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات: ۴
سبد خرید