پوستر دوره کارگاه کتابخوانی دو واحد زندگینامه باغ آینه با آموزگار سمیرا میرزایی

کارگاه کتابخوانی «دو واحد زندگینامه»

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • معلم راهنما : سمیرا میرزایی
  • نحوه برگزاری : آنلاین
  • تاریخ شروع دوره: تیرماه 1398
  • روز و ساعت : چهارشنبه ها ، ساعت 18
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات : 4
سبد خرید