پوستر دوره کتابخوانی دو واحد فهم تاریخ باغ آینه با آموزگار سمیرا میرزایی

کارگاه کتابخوانی «دو واحد فهم تاریخ»

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • معلم راهنما : سمیرا میرزایی
  • نحوه برگزاری : آنلاین
  • تاریخ شروع دوره: پاییز 1398
  • روز و ساعت : چهارشنبه ها ، ساعت 18
  • مدت زمان هر جلسه: نود دقیقه
  • تعداد جلسات : 15
سبد خرید