پوستر کارگاه کتابخوانی دو واحد نامه های باغ آینه با آموزگار سمیرا میرزایی

کارگاه کتابخوانی دو واحد نامه ها

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

دوستدارت، باغ آینه

  • تاریخ شروع دوره: ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸
  • تاریخ پایان دوره: ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸
  • روز و ساعت : چهار شنبه ها ، ساعت ۱۸:۳۰ عصر
  • مدت زمان هر جلسه: ۱:۳۰ تا ۲ ساعت.
  • تعداد جلسات : ۱+۴
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • محل برگزاری : سالن باغ آینه
  • ظرفیت هر کلاس : ۸ نفر
  • معلم راهنمای دوره : سمیرا میرزایی
سبد خرید