پوستر دوره کتابخوانی با آموزگار مرضیه شمایلی

کارگاه کتابخوانی کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • آموزگار : مرضیه شمایلی
  • نحوه برگزاری : حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تابستان 1390
  • روز و ساعت : شنبه ها ، ساعت 18 عصر
  • مدت زمان هر جلسه: شصت دقیقه
  • تعداد جلسات : 10
سبد خرید