پوستر دوره کتابخوانی با آموزگار مرضیه شمایلی

کارگاه کتابخوانی کودک

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

خشت اول را درست بنهیم

  • آموزگار: مرضیه شمایلی
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ شروع دوره: تابستان ۱۳۹۰
  • روز و ساعت: شنبه‌ها، ساعت ۱۸ عصر
  • مدت زمان هر جلسه: شصت دقیقه
  • تعداد جلسات: ۱۰
سبد خرید