پوستر کارگاه MBTI باغ آینه

کارگاه MBTI

چگونه با جهان تعامل می‌کنید؟ نحوه‌ی تصمیم‌گیری‌تان چگونه است؟ چه شرایطی را برای کار و زندگی ترجیح می‌دهید؟ اطلاعات‌تان از این جهان را چگونه دریافت می‌کنید؟

سبد خرید