پوستر کلاس زبان و ادبیات فارسی (ویژه کنکور) باغ آینه با آموزگار هاشم میرزایی

کلاس زبان و ادبیات فارسی آموزگار هاشم میرزایی(ویژه کنکور)

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی

با «هم» باشیم گم نمی‌شیم!

  • آموزگار: هاشم میرزایی
  • ظرفیت دوره: ۵۰ نفر
  • نحوه برگزاری: آنلاین
  • تاریخ برگزاری: زمستان ۱۴۰۰
  • روز و ساعت: سه شنبه‌ها ساعت ۱۸
  • مدت زمان هر جلسه: صد و بیست دقیقه
سبد خرید