سلسله نشست‌‌های کتاب ماه باغ‌آینه

سلسله نشست‌های کتاب ماه

توضیحات دوره
اطلاعات تکمیلی
  • سلسله نشست‌های کتاب ماه باغ آینه
  • با حضور نویسندگان و منتقدان و مترجمان
  • با حضور منتقدان و نویسندگان
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • تاریخ : ۲۹ دی‌ماه  ۱۳۹۱
  • روز و ساعت : جمعه ، ساعت ۱۶:۳۰
سبد خرید