logo

دمی پیش دانا | سهراب سپهری

صدای پای آب | بخش دوم

صدای پای آب | بخش دوم

چه خیالی، چه خیالی، ... می‌دانم/ پرده‌ام بی‌جان است/ خوب می‌دانم، حوضِ نقّاشیِ من بی‌ماهی است./ اهل کاشانم/ نسبم شاید برسد/ به گیاهی در هند، به سفالینه‌ای از خاک «سیلک»/ نسبم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد...


کاربر همراه باغ دمی پیش دانا | سهراب سپهری نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
آشنایی‌زدایی

آشنایی‌زدایی

آیا تا به حال دیده‌اید در مجلس ترحیم، برقصند؟ آیا تا به حال دیده‌اید که سیاستمداری از پرسش‌های انتقادی خوشحال شود؟ آیا تا به حال دیده‌اید که شخصی جوراب را بر سرش بپوشد و کلاه را بر پایش؟

کاربر همراه باغ دمی پیش دانا | سهراب سپهری نیاز به تمرین و مشارکت 4 دیدگاه دارد
صدای پای آب | بخش اوّل

صدای پای آب | بخش اوّل

اهل کاشانم/ روزگارم بد نیست/ تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی/مادری دارم، بهتر از برگ درخت/ دوستانی، بهتر از آب روان/ و خدایی که در این نزدیکی است،/ لای این شب‌بوها، پای آن کاج بلند/ روی آگاهی آب، روی قانون گیاه

کاربر همراه باغ دمی پیش دانا | سهراب سپهری نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه