درود بر شما فرهنگ دوست عزیز

سپاس از اینکه به صفحات مختلف شناسنامه باغ آینه سر زده اید.

این صفحه خالیست و پر از سکوت، زیرا جزئیات و نت های این موسیقی در حال طراحی است.

امیدواریم پس از طراحی ، کلمات و نواهای زیبایی را در اینجا ببینید و بشنوید.

باغتان گلشن

آینه تان روشن

سبد خرید