logo

وزارت مطالعه

چگونه کتاب خوب را از کتاب بد تشخیص دهیم؟

چگونه کتاب خوب را از کتاب بد تشخیص دهیم؟

بارها پیش آمده است که کتابی را بخریم و پس از مطالعهٔ چند صفحه آن را به سطل زبالهٔ تاریخ زندگیمان بیندازیم چرا که مفید نبوده است. در آن لحظات که متوجه می‌شویم کتاب مناسبی را نخریده‌ایم، احساس تلخی همراه ماست که با خود می‌گوییم...

کاربر همراه باغ وزارت مطالعه نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
بازی با کتاب‌نخوان‌ها

بازی با کتاب‌نخوان‌ها

قرار است که شما امروز در اینجا یک شخص دیگر باشید. امروز شما نقش زنی را ایفا خواهید کرد که از ازدواج خود ناراضی است و یک روز صبح پاییزی از خواب بیدار شده و خسته از وضعیت مالی نه چندان مناسب و اوضاع نابه‌سامان خانه و بی‌حوصله، در حال غر زدن است.

کاربر همراه باغ وزارت مطالعه نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
سه بازی کتابخوانی از رابرت فیشر

سه بازی کتابخوانی از رابرت فیشر

بازی، فعالیت محوری دوران کودکی است که به هزاران شکل مختلف، وجود دارد. بهترین نوع بازی باعث ایجاد فعالیت، لذّت، همکاری، بحث، تحقیق و حل مسأله در کودکان می‌شود.

کاربر همراه باغ وزارت مطالعه نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
چگونه میتوان به کتاب و کتاب‌خوانی علاقه‌مند شد؟ | بخش سوم

چگونه میتوان به کتاب و کتاب‌خوانی علاقه‌مند شد؟ | بخش سوم

در گذشته گمان می‌شد که کتاب‌های هیجان‌انگیز و داستان‌های جنایی و ... برای کودکان مناسب نیست امّا با تحقیقاتی که در این زمینه انجام شد، مشخص شد که این باور عمومی صحت ندارد. از طرفی در برخی دوره‌ها افراد گمان می‌کردند که بعضی کتاب‌ها مخصوص پسران و بعضی کتاب‌ها مخصوص دختران است؛ این باور نیز در تحقیقاتی که سالها بعد انجام شد، رد شد. 

کاربر همراه باغ وزارت مطالعه نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه