فرهنگی
شاهنامه خوانی
مثنوی
سعدی شناسی
کودک
دوره ۱
دوره ۲
دوره ۳
هنری
نقاشی
کاشی شکسته
خوشنویسی
کودک
دوره ۱
دوره ۲
دوره ۳
پرورشی
دوره ۱
دوره ۲
دوره ۳
مشاوره
دوره ۱
دوره ۲
دوره ۳

بلاگ

رویدادهای نزدیک

خبرنامه باغ آینه

برای آگاهی از دوره های برگزار شده، دوره های پیش رو، سمینار های، نشست های ادبی، جشن ها، اخبار باغ آینه در خبرنامه باغ آینه اشتراک بگیرید.

دوره های آموزشی

درباره دوره ها

باغ آینه در تمامی مقاطع سنی شامل خردسالان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در تمامی زمینه های فرهنگی، هنری روانشناسی کلاسٰ دوره و سمینار برگزار می کند.

در این قسمت محبوب ترین دوره های برگزار شده به نمایش گذاشته می شود.

مشاهده تمامی دوره ها