logo
دو واحد نمایشنامه‌خوانی | رویکرد نمایشنامه‌ای به زندگی

دو واحد نمایشنامه‌خوانی | رویکرد نمایشنامه‌ای به زندگی

صحنه‌ای از تئاتر را تصور کنید که زنی پیش پزشک متخصص زنان می‌رود و اکثر معاینه‌های لگنی را پزشکان مذکر انجام می‌دهند و از این‌رو تجربهٔ این معاینه، آکنده از ابهام‌ها و شرم و خجالت برای هر دو طرف هستند.

کاربر همراه باغ دو واحد نمایشنامه‌خوانی نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
چرا عاشق «او» شده‌ایم؟

چرا عاشق «او» شده‌ایم؟

اولین سوالی که دربارهٔ عشق به ذهن بسیاری از ما می‌رسد آنست که «چرا او؟»
چرا آن فرد خاص در معرض عاشقی ما قرار می‌گیرد؟
چرا در نگاه اول، عاشق او شدیم؟

کاربر همراه باغ دو واحد عشق نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
چهارده عامل که باید در زمان فکر کردن به معنای زندگی، چک کنیم

چهارده عامل که باید در زمان فکر کردن به معنای زندگی، چک کنیم

اغلب انسان‌ها حسّ تلخ پوچی و بی‌معنایی شدید را لمس کرده‌اند امّا بسیاری از ما در آن لحظات نمی‌دانیم چرا دچار این احساس شده‌ایم و چگونه می‌توانیم آن را تغییر دهیم. این حالت شبیه آن است که در بخشی از خانه، لولهٔ آبی ترک برداشته و آب به بیرون نشت می‌کند امّا هیچ کس هنوز متوجه نشده است و زمانی افراد متوجه می‌شوند که دیوارها نم‌ داده‌اند و رطوبت همه‌جا را گرفته است. 

کاربر همراه باغ دو واحد معنای زندگی نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
پیمان | جوانی

پیمان | جوانی

ببین من کاری ندارم، من رئیس جمهور رو انتخاب نکردم، رئیس جمهور رو هم نیاوردم، Political artش هم نمی‌دونم ولی من nominate(نامزد) شدم به رئیس جمهور این مملکت درس بدم؛ از این جهت برای من این یعنی یه achievement(دستاورد) پرفروش.

کاربر عضو باغ موزهٔ انسان‌های معمولی بدون دیدگاه
صدای پای آب | بخش دوم

صدای پای آب | بخش دوم

چه خیالی، چه خیالی، ... می‌دانم/ پرده‌ام بی‌جان است/ خوب می‌دانم، حوضِ نقّاشیِ من بی‌ماهی است./ اهل کاشانم/ نسبم شاید برسد/ به گیاهی در هند، به سفالینه‌ای از خاک «سیلک»/ نسبم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد...


کاربر همراه باغ دمی پیش دانا | سهراب سپهری نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه