logo
سخن آغازین درباره سهراب سپهری

سخن آغازین درباره سهراب سپهری

اجازه بدهید تا به شیوهٔ مرسوم، دوره «دمی پیشِ دانا | سهراب سپهری» را آغاز نکنیم و به شیوهٔ باغ‌آینه این دوره را شروع کنیم. بسیاری افراد در عموم مواقع، برای آشنایی با سهراب در همان ابتدا به سراغ اشعار او می‌روند و با خوانش اشعار او آغاز می‌کنند امّا ما فکر می‌کنیم برای شناخت سهراب و اشعارش بهتر است درباره چند موضوع، عمیق‌تر بیندیشیم.

کاربر همراه باغ دمی پیش دانا | سهراب سپهری نیاز به تمرین و مشارکت 3 دیدگاه دارد
چرا درباره عشق مطالعه کنیم؟

چرا درباره عشق مطالعه کنیم؟

آیا مطالعهٔ پدیده «عشق» مهم است؟ فقط برای به یاد آوردن ضرورت بررسی این مفهوم و فهم تاثیرگذاری‌اش در زندگی هرکدام از ما، کافیست به حجم وقایع و محتواهایی که با موضوع عشق پیرامونمان را فرا گرفته است، نگاهی بیندازیم:


دو واحد عشق نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
دوازده عامل که باید در زمان فکر کردن به معنای زندگی، چک کنیم

دوازده عامل که باید در زمان فکر کردن به معنای زندگی، چک کنیم

اغلب انسان‌ها حسّ تلخ پوچی و بی‌معنایی شدید را لمس کرده‌اند امّا بسیاری از ما در آن لحظات نمی‌دانیم چرا دچار این احساس شده‌ایم و چگونه می‌توانیم آن را تغییر دهیم. این حالت شبیه آن است که در بخشی از خانه، لولهٔ آبی ترک برداشته و آب به بیرون نشت می‌کند امّا هیچ کس هنوز متوجه نشده است و زمانی افراد متوجه می‌شوند که دیوارها نم‌ داده‌اند و رطوبت همه‌جا را گرفته است. 

کاربر همراه باغ دو واحد معنای زندگی نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه