logo
چرا درباره عشق مطالعه کنیم؟

چرا درباره عشق مطالعه کنیم؟

آیا مطالعهٔ پدیده «عشق» مهم است؟ فقط برای به یاد آوردن ضرورت بررسی این مفهوم و فهم تاثیرگذاری‌اش در زندگی هرکدام از ما، کافیست به حجم وقایع و محتواهایی که با موضوع عشق پیرامونمان را فرا گرفته است، نگاهی بیندازیم:


دو واحد عشق نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
دوازده عامل که باید در زمان فکر کردن به معنای زندگی، چک کنیم

دوازده عامل که باید در زمان فکر کردن به معنای زندگی، چک کنیم

اغلب انسان‌ها حسّ تلخ پوچی و بی‌معنایی شدید را لمس کرده‌اند امّا بسیاری از ما در آن لحظات نمی‌دانیم چرا دچار این احساس شده‌ایم و چگونه می‌توانیم آن را تغییر دهیم. این حالت شبیه آن است که در بخشی از خانه، لولهٔ آبی ترک برداشته و آب به بیرون نشت می‌کند امّا هیچ کس هنوز متوجه نشده است و زمانی افراد متوجه می‌شوند که دیوارها نم‌ داده‌اند و رطوبت همه‌جا را گرفته است. 

کاربر همراه باغ دو واحد معنای زندگی نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
بازی با کتاب‌نخوان‌ها

بازی با کتاب‌نخوان‌ها

قرار است که شما امروز در اینجا یک شخص دیگر باشید. امروز شما نقش زنی را ایفا خواهید کرد که از ازدواج خود ناراضی است و یک روز صبح پاییزی از خواب بیدار شده و خسته از وضعیت مالی نه چندان مناسب و اوضاع نابه‌سامان خانه و بی‌حوصله، در حال غر زدن است.

کاربر همراه باغ وزارت مطالعه نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
آیا به روح اعتقاد دارید؟!

آیا به روح اعتقاد دارید؟!

لئو تولستوی معتقد است برای اینکه زندگی معنادار باشد، باید کاری باشد که ارزش انجام دادن را داشته باشد. پس اگر هیچ‌کدام از کارهای فرد، تفاوتی دائمی در جهان ایجاد نکند؛ هیچ کاری دیگر ارزش انجام دادن ندارد.

کاربر همراه باغ دو واحد معنای زندگی نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه