logo
آیا معنای زندگی ثابت است؟

آیا معنای زندگی ثابت است؟

اگر در جلسهٔ پیش تصمیم‌تان را گرفته‌اید تا بر این باور بمانید که خودتان معنیِ زندگیتان را بسازید، پس پاسخ پرسش مطرح‌شده در ابتدای این درس را داده‌اید و نیازی به مطالعه این درس نیست!

کاربر همراه باغ دو واحد معنای زندگی نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه