logo
زنی عاشقِ خانواده | نوجوانی 2

زنی عاشقِ خانواده | نوجوانی 2

این کارگر ما هم پدرش فوت کرده بود و اینا دوتا خواهر و یه برادر بودن. بعد مامانش با یه مرد دیگه ازدواج کرده بود و از شوهر جدیدش هفت هشت تا بچه آورده بود. به خاطر همین، کارگر ما رو ناپدری بیرون کرده بود و اومده بود خونه ما مونده بود بیچاره. همسن من هم بود؛ دقیقاً هم همسن من یا شاید یک سال از من بزرگ‌تر.

کاربر عضو باغ موزهٔ انسان‌های معمولی بدون دیدگاه
زنی عاشقِ خانواده | نوجوانی

زنی عاشقِ خانواده | نوجوانی

من قرتی بودم. خیلی هم وسواس داشتم که مثلا خراب نشه یه چیزی. قشنگ یادمه که یه بار عید رفتیم شهر، من یه پیراهن خریدم رنگ بنفش روشن. یه پیراهن آماده و حاضری و دوخته شده. اون‌موقع «حاضری»می‌گفتیم یعنی دوخته شده و آماده‌ش رو خریدم.

تأثیر ناخودآگاه بر انتخاب‌ معشوق

تأثیر ناخودآگاه بر انتخاب‌ معشوق

اگر می‌بینید نظریه‌هایی که درباره عشق می‌شنوید، در برخی زمینه‌ها نقص دارند یا مجابتان نمی‌کنند؛ به این خاطر است که اغلب نظریه‌ها درباره ناخودآگاه کمتر صحبت می‌کنند. تحلیل و کاوش اعماق ناخودآگاه می‌تواند جزئیات دقیق‌تری درباره انتخاب‌های عاشقانه شما توضیح دهد.

کاربر همراه باغ دو واحد عشق نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه
زنی عاشق خانواده | کودکی 2

زنی عاشق خانواده | کودکی 2

اسم من رو پدرم گذاشته. شغل پدرم رو نمی‌دونم امّا فکر کنم پدرم کشاورزی رو خیلی دوست داشت چون موتور آبی که دارن، اونو پدرم خرید که توی روستای ما از اونها نبود؛ موتور آب از فرانسه اومده ایران و بابام خریده.

کاربر عضو باغ موزهٔ انسان‌های معمولی بدون دیدگاه