logo
بیهودگی

بیهودگی

بیهودگی ست/ بیهودگی ست زندگی/ سراسر بیهودگی ست/ آدمی از تمامِ زحماتی که در زیرِ آسمان می‌کِشد/ چه نفعی عایدش می‌شود؟/ نسلها یکی پس از دیگری می‌آیند/ و می‌روند/ ولی دنیا همچنان باقی ست/ آفتاب طلوع می‌کند و غروب می‌کند/ و باز با شتاب به جایی باز می‌گردد/ که باید از آن طلوع کند

گالری شعر بدون دیدگاه
کافه پرسش | جلسهٔ سوم

کافه پرسش | جلسهٔ سوم

پرسشِ درست و اساسی، می‌تواند به ما کمک کند تا شکاف‌ها و ایرادهای درک و اندیشهٔ خود را شناسایی کنیم. اگر شما بخواهید درک و اندیشه خود را توسعه دهید؛ یکی از کارها آنست که شکاف‌ها  و ایرادهای موجود در اندیشهٔ خود را بشناسیم.

در حقیقت پرسش ابزار بسیار قدرتمندی است که اینگونه عمل می‌کند:

دو واحد نمایشنامه‌خوانی | جلسه اوّل

دو واحد نمایشنامه‌خوانی | جلسه اوّل

اگر فرض کنیم زندگی ما یک صحنه تئاتر است، احتمالاً این تئاتر بازیگران و دکور و نویسنده و .... دارد. امّا کارگردان و بازیگران نمایشِ زندگی من، چه کسی یا چه کسانی هستند؟ 


کاربر عضو باغ دو واحد نمایشنامه‌خوانی نیاز به تمرین و مشارکت بدون دیدگاه