logo
آنچه در باغ‌آینه گذشت...

آنچه در باغ‌آینه گذشت...

باغ آینه در تاریخ سیزدهم شهریورماه هزار و سیصد و هشتاد و پنج، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی خود را دریافت کرد. اولین مکان باغ آینه در نشانی: کرج، آزادگان، خیابان شهید حسینی، روبه‌روی پارک الزهرا بود.

درباره باغ‌آینه بدون دیدگاه