logo
آیا مفهوم «مطالعه» را متوجه شده‌ایم؟

آیا مفهوم «مطالعه» را متوجه شده‌ایم؟

همه ما واژه مطالعه را در کنار واژه کتاب و خواندن به یاد می‌آوریم. این درحالیست که در معنای لغوی این واژه مفهوم خوانش کتاب وجود ندارد. آنچه ما از این لغت به یاد می‌آوریم معنای مصطلح آن است نه معنای لغوی و دقیق آن. 

وزارت مطالعه نیاز به تمرین و مشارکت 2 دیدگاه دارد
آشنایی با کافه پرسش

آشنایی با کافه پرسش

دوازده سال بود که کلاس بحث آزاد در باغ‌آینه برگزار می‌شد. این دوره به این صورت برگزار می‌شد که هر کدام از ما، پرسشی را مطرح می‌کردیم و پرسش‌ها را به رأی می‌گذاشتیم. هر پرسشی که رأی بیشتری می‌آورد، دربارهٔ آن گفتگو می‌کردیم. 

کافه پرسش دعوت به گفتگو بدون دیدگاه
آشنایی با موزهٔ انسان‌‌های معمولی

آشنایی با موزهٔ انسان‌‌های معمولی

آیا فقط مردگان باید در موزه‌ها باشند؟ اشیایی که دیگر استفاده نمی‌شود، انسان‌های مومیایی شده، ماشین‌ها و خانه‌هایی که دیگر کسی در آن‌ها زندگی نمی‌کند و ... چرا موزهٔ انسان‌های زنده وجود ندارد؟ موزه‌ای که در آن از پشت شیشه‌ها، زندگی انسان‌های معمولی را که در حال حاضر زندگی می‌کنند؛ ببینیم...

وزارت مطالعه با‌غ‌آینه

وزارت مطالعه با‌غ‌آینه

وزارت مطالعه باغ‌آینه همچون دیگر بخش‌های موسسه با ایده‌پردازی تیم باغ‌آینه شکل گرفته است و هدف از آن انجام کارهای گسترده در حوزه مطالعه است؛ از مقالات متفاوت تا دوره‌های کتابخوانی باغ آینه همگی در این حوزه قرار دارند.

وزارت مطالعه نیاز به تمرین و مشارکت 2 دیدگاه دارد
دَمی پیشِ دانا

دَمی پیشِ دانا

زندگی ما کوتاه نیست، ما خودمان با کارهای عاطل و باطل، بی‌توجهی به ضرورت‌ها و اولویت‌ها، دنبال کردن چیزهای بیهوده و اشتباه، سر باز زدن از وقت‌گذاشتن و پرسیدن از خودمان که چه چیزهایی حقیقتاً مهم‌ترین هستند و با گفتن این جملهٔ طنزآمیز که «واقعاً وقت کم می‌آورم!»...، زندگی را کوتاه می‌کنیم.

دمی پیشِ دانا بدون دیدگاه