logo

کافه پرسش

کافه پرسش | جلسهٔ هفتم

کافه پرسش | جلسهٔ هفتم

بسیاری از ما در زندگی رنج می‌کشیم؛ رنج‌هایی متنوع مانند مشکلات جسمی، مالی، روحی، خانوادگی، نگرشی و .... امّا با این همه رنج متنوع و فراوان به زندگی ادامه می‌دهیم....

کافه پرسش بدون دیدگاه
کافه پرسش | جلسهٔ ششم

کافه پرسش | جلسهٔ ششم

در تمام جوامع، انسان‌ها مشاغل مختلفی را بر عهده می‌گیرند. برخی از مشاغل نیز پیرامون پرسشگری شکل می‌گیرند و با پرسش‌ها، حقایق بسیاری را روشن می‌کنند...

کافه پرسش دعوت به گفتگو بدون دیدگاه
کافه پرسش | جلسهٔ پنجم

کافه پرسش | جلسهٔ پنجم

آیا تا به حال دقت کرده‌اید که از کودکی تا به امروز چه پرسش‌‌هایی داشته‌اید و این پرسش‌‌ها در طی زمان چه تغییراتی کرده‌اند؟ 

کافه پرسش دعوت به گفتگو بدون دیدگاه
کافه پرسش | جلسهٔ چهارم

کافه پرسش | جلسهٔ چهارم

پرسیدن می‌تواند گاه بسیار خطرناک باشد. در این جلسه پیش از آنکه به سراغ پرسش اصلی برویم، برآنیم تا دربارهٔ خطر پرسش باهم گفتگو کنیم:

کافه پرسش دعوت به گفتگو بدون دیدگاه
کافه پرسش | جلسهٔ سوم

کافه پرسش | جلسهٔ سوم

پرسشِ درست و اساسی، می‌تواند به ما کمک کند تا شکاف‌ها و ایرادهای درک و اندیشهٔ خود را شناسایی کنیم. اگر شما بخواهید درک و اندیشه خود را توسعه دهید؛ یکی از کارها آنست که شکاف‌ها  و ایرادهای موجود در اندیشهٔ خود را بشناسیم.

در حقیقت پرسش ابزار بسیار قدرتمندی است که اینگونه عمل می‌کند: