logo

کافه پرسش

کافه پرسش | جلسهٔ پنجم

کافه پرسش | جلسهٔ پنجم

آیا تا به حال دقت کرده‌اید که از کودکی تا به امروز چه پرسش‌‌هایی داشته‌اید و این پرسش‌‌ها در طی زمان چه تغییراتی کرده‌اند؟ 

کافه پرسش دعوت به گفتگو بدون دیدگاه
کافه پرسش | جلسهٔ چهارم

کافه پرسش | جلسهٔ چهارم

پرسیدن می‌تواند گاه بسیار خطرناک باشد. در این جلسه پیش از آنکه به سراغ پرسش اصلی برویم، برآنیم تا دربارهٔ خطر پرسش باهم گفتگو کنیم:

کافه پرسش دعوت به گفتگو بدون دیدگاه
کافه پرسش | جلسهٔ سوم

کافه پرسش | جلسهٔ سوم

پرسشِ درست و اساسی، می‌تواند به ما کمک کند تا شکاف‌ها و ایرادهای درک و اندیشهٔ خود را شناسایی کنیم. اگر شما بخواهید درک و اندیشه خود را توسعه دهید؛ یکی از کارها آنست که شکاف‌ها  و ایرادهای موجود در اندیشهٔ خود را بشناسیم.

در حقیقت پرسش ابزار بسیار قدرتمندی است که اینگونه عمل می‌کند:

آشنایی با کافه پرسش

آشنایی با کافه پرسش

دوازده سال بود که کلاس بحث آزاد در باغ‌آینه برگزار می شد. این دوره به این صورت برگزار می‌شد که هر کدام از ما، پرسشی را مطرح می‌کردیم و پرسش‌ها را به رأی می‌گذاشتیم. هر پرسشی که رأی بیشتری می‌آورد، دربارهٔ آن گفتگو می‌کردیم. 

کافه پرسش دعوت به گفتگو بدون دیدگاه