دوره شخصیت شناسی بر اساس نظریه یونگ

دوره شخصیت شناسی بر اساس نظریه یونگ

دوره شخصیت شناسی باغ آینه در آغاز سال ۱۳۹۸ برگزار می گردد، که مبنای این دوره براساس نظریه یونگ و با تاکید بر روی دو مفهوم درون گرایی و برون  گرایی و هم چنین توجه به عملکردهای مغز و احساسات استوار است. روانشناسی تحلیلی یونگ بر پایه مفهوم توارث فرهنگی که اشاره به انتقال خصایص فرهنگی از نسلی به نسل دیگر دارد دایر بوده و بر مفاهیم درون گرایی و برون گرایی مبتنی می باشد. علاوه بر این مطالعاتی که در این نظریه صورت گرفته بر اساس روانشناسی مقایسه ای قبایل اولیه و متمدن و همچنین مطالعات بالینی می باشد.

اساس شخصیت شناسی بر اساس نظریه روانشناسی یونگ

با توجه به نظریه یونگ، تحلیلی که از شخصیت می توان داشت بدین شکل است که ابتدا آن را به چند سیستم جدا و مرتبط به هم تقسیم نمود. این سیستم ها به گونه زیر می باشند:

  • خود یا ایگو
  • ناخودآگاه شخصی و عقده های آن
  • نا خودآگاه جمعی و ارکی تایپ های آن
  • پرسونا
  • آنیما
  • آنیموس
  • و سایه

باغ آینه کلاس های شخصیت شناسی در کرج را با کمک برترین اساتید این حوزه برگزار می نماید. علاقمندانی که مایل به شرکت در این دوره ها هستند می توانند با مجموعه تماس حاصل نمایند.

نگاهی گذرا به نظریه روانشناسی یونگ

در نگاهی گذرا سیستم های جداگانه ولی مرتبط شخصیت را به ترتیب زیر می توان توصیف نمود:

ایگو یا خود

همان ضمیر آگاه که ادراک آگاهانه، تفکرات، خاطرات و احساسات را شامل می شود. در واقع خود محور اصلی شخصیت را تشکیل داده و مسئول احساس هویت و تداوم شخصیت می باشد.

ناخودآگاه شخصی

به تجارب آگاه سرکوب شده گفته می شود و می توان آن را در مجاورت ضمیر آگاه یا همان خود قرار داد.

عقده:

مجموعه ای سازمان یافته و متشکل از مواردی از جمله: احساسات، تفکرات، ادراک و خاطرات است که در ناخودآگاه شخص قرار می گیرد. این بخش ممکن است به شکل خودمختار تمام شخصیت فرد را در کنترل خود قرار داده باشد. نتیجه این حالت این است که شخص تمام تلاش خود را برای ارضای این عقده قرار می دهد.

ناخودآگاه جمعی یا اشتراکی:

یکی از مفاهیم بحث بر انگیز نظریه شخصیت شناسی یونگ بوده و به این اشاره دارد که ناخودآگاه جمعی، قوی ترین و با نفوذترین قسمت روان انسان است. این گونه می توان گفت که ناخودآگاه جمعی یک مکان جمع آوری خاطرات نژادی است که طی نسل ها و با تکامل انسان ها به دست آمده است.

ارکی تایپ:

این واژه را به فارسی می توان با مفاهیمی همچون کهن، الگو و انواع قدیمی تعریف کرد. ارکی تایپ تجربیات و معلوماتی هستند که نسل به نسل در گونه بشر انتقال پیدا کرده است. در این باره با یک مثال می توان “جاودانگی” را نام برد که در اسطوره های مختلف آن را به صورت های گوناگونی مشاهده کرده ایم.

پرسونا یا نقاب:

در رابطه با این اصطلاح منظور صورتی است که شخص با آن در اجتماع ظاهر می‌شود. اما در واقع پرسونا یا نقاب تصویری می باشد که جامعه به شخص تحمیل می نماید.

آنیما و آنیموس:

از دیدگاه یونگ جنبه زنانه شخصیت مرد، آنیما و جنبه مردانه شخصیت زن، آنیموس نامیده می‌شود. این مفهوم بر اساس این دانش شکل گرفته است که انسان، چه مرد و چه زن از لحاظ فیزیولوژی هم دارای هورمون زنانه و هم هورمون مردانه می باشد.

سایه:

در این نظریه سایه بیانگر جنبه حیوانی می باشد که در طبیعت انسان وجود دارد. سایه ترکیبی از غرایز وحشیانه و خوی حیوانی انسان است که از نسل های اولیه بشر به او ارث رسیده است. سایه را می توان معادل نهاد در نظریه فروید دانست.

تیپ‌های شخصیت در شخصیت شناسی طبق نظریه یونگ

دو نوع نگرش از شخصیت انسان در نظریه یونگ برون گرایی و درون گرایی می باشد.

نگرش برون گرایانه: سوق دادن انسان به دنیای حقیقی بیرون.

نگرن درون گرایانه: متوجه کردن انسان از درون خود.

در هر شخصی می توان هر دو حالت را مشاهده کرد اما همیشه یکی بر دیگری غالب می باشد.

اما توصیف هریک از این نگرش ها با کمک برخی از عناصر صورت می گیرد. افراد درون گرا، توجه شان به افکار و احساساتشان بوده، محافظه کار و آینده نگرهستند و اصول و معیارها برایشان از خود اعمال مهمتر است. این افراد در نوشتن بهتر از گفتن می باشند. مردم گریز و دیر آشنا می باشند.

از سمت مقابل برون گراها به افراد و اشیا توجه داشته در زمان حال زندگی می کنند و در نهایت به خود عمل توجه دارند. این افراد خون گرم، پر حرف و اهل معاشرت می باشند.

در این نظریه چهار فعالیت اساسی روانی از جمله: تفکر، احساس، ادراک و الهام نیز وجود دارد که دو مورد تفکر و احساس از کارکردهای عقلانی و الهام و ادراک از کارکردهای غیر عقلانی می باشند. زمانی که کنش تفکر در شخصی قوی تر است باعث می شود تا بیشتر به روابط منطقی جهان توجه نماید و در شناخت جهان استدلال کردن برایش مهم باشد. اما تسلط بر کنش احساس باعث می شود تا برخلاف قبلی فرد تلاش کند تا جهان را براساس احساسات بر گرفته از تجربیات خوب و بد خود بشناسد. در رابطه با کنش ادراک این اشخاص جهان را آنگونه که است تجربه می کنند و در آخر کنش الهام هم برای اشخاصی می باشد که به ناخودآگاه و یا ادراک درونی توجه داشته و تلاششان برای پی بردن به نیروی پنهان درون اشیا می باشد. با توجه به دو نگرش و چهار کنش در نظریه یونگ به هشت بنیاد روانشناسی اشاره شده است.

دوره شخصیت شناسی بر اساس نظریه یونگ

هشت بنیاد روانشناسی یونگ

هشت سنخ روانشناسی در نظریه شخصیت شناسی یونگ شامل: سنخ فکری برون گرا، سنخ احساسی برون گرا، سنخ ادراکی برون گرا، سنخ الهامی برون گرا، سنخ فکری درون گرا، سنخ احساسی درون گرا، سنخ ادراکی درون گرا و سنخ الهامی درون را می باشد. به ترتیب توضیح خلاصه ای را برای هریک از این حالت ها بیان نموده ایم:

اصل فکری برون گرا

افراد با این حالت بر اساس قواعد انعطاف پذیرتری زندگی می کنند اما احساسات و هیجانات در آن ها سرکوب گردیده و واقع گرا می باشند. یک نمونه از افرادی که در این دست قرار می گیرند دانشمندان هستند.

اصل احساسی برون گرا

افرادی از این دست همانطور که می توان حدس زد بسیار احساسی و هیجانی می باشند. علاوه بر این ارزش ها برایشان بسیار مهم بوده و نمی توانند از آداب و رسومی که آموخته اند دست بر دارند. همچنین نسبت به انتظارات و عقاید دیگران حساس می باشند. زنان را در این دست از حالت شخصیتی می توان جای داد.

اصل ادراکی برون گرا

توجه این تیپ از افراد به لذت و شادی می باشد که از تجارب کسب کرده و به دنبال تدوام و به دست آوردن حس های جدید می باشد. این افراد در دسته شخصیتی واقعیت مدار می توان قرار داد که می توانند با موقعیت های مختلفی که برایشان پیش می آید به راحتی منطبق شوند.

اصل الهامی برون گرا:

این افراد کارایی بالایی در تجارت و سیاست دارند و بسیار خلاق بوده و می توانند جذب عقاید جدید شوند.

اصل فکری درون گرا:

در نظریه شخصیت شناسی یونگ این سنخ شامل افرادی می باشد که با دیگران سازگاری خوبی ندارند و افکار خود را نمی توانند خوب بیان کنند. این افراد در اصل بیشتر بر اندیشه خود متمرکزند تا اندیشه هایشان و ظاهرا بی احساس نمی باشند.

اصل احساسی درون گرا:

افرادی با این خوصیت شخصیتی نمی توانند هیجان و افکار خود را بروز دهند و از نگاه دیگران اشخاصی اسرار آمیز بوده و بسیار آرام و متواضع می باشند.

اصل ادراکی درون گرا:

این تیپ از شخصیت برای افراد غیر منطقی و بریده از دنیا می باشد و از دیگاه سرگرمی به بیشتر فعالیت های انسانی می نگرند.

اصل الهامی درون گرا:

در یک تعریف خلاصه این افراد را اشخاصی رویایی و خیال پرداز می توان معرفی کرد که شواهد با حتی اندک ارتباطی با واقعیت برایشان مورد توجه می باشد.

دوره شخصیت شناسی بر اساس نظریه یونگ در باغ آینه با عنوان یکی از دوره های شخصیت شناسی این مجموعه برای علاقه مندان برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر از دوره های شخصیت شناسی در کرج باغ آینه با ما تماس بگیرید.

منبع: بلاگ باغ آینه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید